Zaprasza na spotkanie

Opowieści rodzinne: Rola języka w budowaniu tożsamości i relacji społecznych
czwartek, 22 Lipiec, 16:00 - 17:00
(Ładowanie..) 26 POZOSTAŁE MIEJSCA
O spotkaniu

Z psychologicznego i socjologicznego punktu widzenia narracja, za pomocą której konstruujemy nasze opowiadania, jest nie tylko sposobem mówienia, ale także sposobem ludzkiego myślenia i rozumienia rzeczywistości. Oznacza to, że za pomocą opowiadań, którymi się na co dzień posługujemy, wyrażamy nasze postrzeganie świata, wskazując przy tym, kim w tym świecie jesteśmy i jak kształtujemy relacje z innymi.

Niniejsze spotkanie ma na celu zilustrowanie, jak poprzez słowa, treść i styl opowiadań rodzinnych: wspomnień, refleksji, żartów, anegdot itp., możemy odkrywać wiedzę o nas samych i o naszych bliskich, krewnych, przyjaciołach czy znajomych. W jaki sposób język, którym się posługujemy opowiadając historie rodzinne ustanawia nasz własny obraz jako dzieci, rodziców, małżonków, dziadków, wnuków, krewnych, sąsiadów? W jaki sposób to, jak przywołujemy minione chwile: niedawne lub oddalone w czasie zdarzenia, przyczynia się do czynnego budowania w naszych oczach wizerunków innych osób, pozostawiając również obrazy nas samych w ludzkich umysłach? Procesy te mają bezpośrednie przełożenie na relacje interpersonalne zachodzące drogą komunikacyjną.

Odpowiedzi na powyższe pytania, którym poświęcony jest ten webinar, są kluczem do lepszego rozumienia otaczającej nas rzeczywistości. Ukazują one rolę, jaką w kształtowaniu rzeczywistości odgrywa język. Świadome posługiwanie się nim w narracjach o świecie i ludziach wywiera realny wpływ na tę rzeczywistość, ustanawiając w niej nasze miejsce i regulując jednocześnie kontakty z innymi.

Zachęcamy Państwa do dzielenia się wspomnieniami i historiami rodzinnymi, w których będziemy poszukiwać językowego klucza do naszych własnych tożsamości i relacji społecznych. W celu usprawnienia komunikacji podczas spotkania prosimy o włączenie kamer wideo.

 

prowadząca: dr Urszula Okulska - lingwistka, specjalistka z zakresu komunikacji międzykulturowej, wykładowca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW

 

Spotkanie jest bezpłatne. Udział w wydarzeniu oznacza jednoznaczną akceptację nagrywania, robienia zdjęć z Państwa udziałem oraz ich późniejszą publikację na naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.

Jak się przygotować?